İşitme kaybı tedavi edilir mi?

       İİşitme kaybının tedavisine karar vermek için öncelikle kişinin KBB hekimleri tarafından muayene edilmesi gerekir. Muayeneden önce detaylı bir anamnez (hasta öyküsü) alınır. İşitme kaybının doğuştan mı yoksa edinsel mi olduğu araştırılır. Bir amaç işitme kaybının nedenini belirlemek ve ikincisi işitme durumunu belirlemektir. Doktorun isteği üzerine gerekli testler yapılır. Bu testler arasında yer alan odyolojik testler ve değerlendirmeler çok önemlidir. Bu testler sayesinde bireyin işitme kaybının tipi ve derecesi belirlenir. Yapılan tüm değerlendirmelerin ardından işitme kaybının nedeni ve işitme durumuna ilişkin veriler elde edilir. İşitme kaybının tedavisi için bir yol haritası geliştirilmiştir. İşitme kaybı türleri temelde üçe ayrılır. Bunlar; İletim tipi işitme kaybı, sensörinöral işitme kaybı ve karışık tip işitme kaybı. İşitme kaybının dereceleri; Çok hafif, hafif, orta, orta derecede ileri, ileri veya çok ileri olarak sınıflandırılır.

     işitme kaybının tedavisi iki ana kategoride değerlendirilir. Medikal ve / veya cerrahi yöntemler olarak sınıflandırılır. Kişide kalıcı olmayan bir işitme kaybı tespit edilirse, doktorlar işitme kaybını tedavi etmek için tıbbi veya cerrahi yöntemlere yönelebilir. İşitme kaybı bu yöntemlerle tedavi edilemiyorsa kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemeyecek çözümlerin bulunması gerekir. Bu çözümler arasında işitme cihazları, kemik iletimli implantlar, orta kulak implantları veya koklear implantlar bulunur.

Yetişkin ve pediatrik grupların işitme kaybı konusundaki yaklaşımları birbirinden farklıdır. Çünkü birçok yetişkin, işitme kaybının farkına varabilir ve bu konuda geri bildirimde bulunabilir. Ancak pediatrik grupta yer alan her yaştan çocuk bu durum hakkında fikir veremeyeceği için ebeveynleri ve öğretmenleri dikkatle takip etmeli ve gerekirse düzenli aralıklarla odyolojik testler yaptırılmalıdır. Örneğin çok hafif veya hafif işitme kaybı durumunda pediatrik grupta çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü yetişkinlerin bu derece işitme kaybını fark etmeleri genellikle zordur. Ayrıca bu derece işitme kaybı yetişkinlerin sosyal yaşamlarını doğrudan etkilememekle birlikte çocukları sosyal ve akademik olarak olumsuz etkileyebilmektedir.

Tedavi yönteminin belirlenmesinde işitme kaybının tipi büyük önem taşımaktadır. Özellikle dış ve / veya orta kulaktaki işitme kaybının (iletken tip) tedavisi genellikle diğerlerine göre daha olasıdır. Çünkü bu gruptaki işitme kayıplarının çoğu geçici olabilir. Bununla birlikte, iç kulak ve / veya işitme siniri patolojilerinin çoğu işitme kaybına neden olabilir. İletim tipi işitme kaybı için olası tedavi yöntemi tıbbi ve / veya cerrahidir. Özellikle pediatrik grupta sık görülen orta kulak problemleri, iletim tipi işitme kaybının önde gelen nedenleri arasındadır. Örneğin, orta kulakta sıvı birikiminin bir sonucu olarak, bir ventilasyon tüpünün cerrahi olarak yerleştirilmesi işitme kaybını iyileştirebilir. Ayrıca kronik orta kulak enfeksiyonları kulak zarına ve / veya orta kulak kemiklerine zarar verebilir ve işitme kaybına neden olabilir. Bu durumda işitme kaybı ameliyatla tedavi edilebilir. Ani işitme kaybı için başka bir örnek verilebilir. Ani işitme kaybı, üç gün veya daha kısa bir süre içinde aniden ortaya çıkan, bilinmeyen bir nedene sahip nöral bir işitme kaybı türüdür, üç ardışık frekansı 30 dB veya daha fazladır. Bu durumda doktorlar, tıbbi tedaviye ek olarak, ani işitme kaybını hiperbarik oksijen tedavisi ile tedavi etmek için protokol uygular ve işitmeyi yeniden kazanmaya çalışılır.

 

Özetle işitme kaybının tedavisi geçici işitme kaybında mümkün olmakla birlikte kalıcı işitme kaybında mümkün değildir ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için tıbbi cihazlar kullanılmaktadır.DİĞER MAKALELER
WhatsApp Yol Tarifi Al Hemen Ara
Hemen Ara Destek 0 506 947 58 72
WhatsApp Destek 0 553 918 84 86