İşitme Testleri

BİZ İŞİTME CİHAZI GAZİANTEP OLARAK;

Akumetri – Diyapazon Testleri

AKUMETRİ;
Kulağın işitme fonksiyonlarının incelenmesi amacıyla yapılan muayene yöntemidir. Normal işitme değer karşılaştırılması ile sonuca varılmakta yani işitmenin normal mi yoksa herhangi bir işitme kaybı varmı – yokmu ayırt etmek için uzman hekimin ilk önce uyguladığı testtir.

Bu test çevrede bulunan ve etki ile ses üreten herhangi bir cisim yada ses ile yapılabilir. Saat sesi, müzik yada el çırpma sesi veya fısıltı şeklinde yapılabilmektedir.

Fısıltı testi;

6-7mt. Uzaklıktan bir kulağı kapatıp (ıslak pamuk vb.) inkspiryum ve ekspiryum yaptıktan sonra kalan ses ile test yapılır.

46 – Kalın ve alçak frekans

88 – İnce ve yüksek frekans vb.

Odyometre

ODYOMETRE

Kalibre edilmiş ( ses ayarı yapılmış, düzenlenmiş) saf ses ve maskeleme yaparak işitme düzeyini ölçmeye yarayan aletlerdir.

PT = Saf ses

1-) Saf ses

2-) Konuşma odyometresi

3-) Maske

Timpanometri

Orta Kulak Basınç Testi

Orta kulağın iç basıncını ölçmeye yarayan tanı testtir. Hastada uygulaması çok kolay ve acısızdır. Bebeklerde dâhil her hastada uygulama yapılabilmektedir. Basınç ölçümünün yapılabilmesi için kulak zarının delik olmaması gerekir.

Yüksek Frekans Timpanometri
Akustik immitansmetri, TM ve orta kulak yapılarının değerlendirilmesinde kullanılan objektif bir yöntemdir. İmmitansmetri, timpanometri ve akustik refleks bulgularının değerlendirilmesidir. Gelişen teknoloji, timpanometrinin orta kulak patolojilerindeki tanı değerini daha da arttırmıştır.
Klasik timpanometri sıklıkla 226 HZ, prob ton ile uygulanmaktadır. Bu frekansın seçilmesindeki amaç diğer frekanslara göre klinik açıdan daha değerli veriler sunmaktan ziyade, bu frekansta tasarımlanmış cihazların ölçümleme kolaylığıdır.

OAE Testi

OtoAcustic Emissions (OAE) Oto Akustik Emisyon

İnsanların ve hayvanların dış kulak yollarından tespit edilen hafif şiddette akustik enerji yayılımlarıdır.

OAE ölçümü, hastanın aktif katılımını gerektirmeyen, ağrısız ve objektif bir testtir.

OAE’lar, Spontane Oto akustik Emisyonlar (SOAE) ve Evoked Oto akustik Emisyonlar (EOAE) olmak üzere iki çeşittir. Dış saç hücrelerinin fonksiyonlarıyla oluşan OAE’lar ile iç saç hücrelerinin sesi algılama hassasiyetinde artma, bazilar membranla olan etkileşim ile ses frekansının daha ince ayarının sağlanması ve koklear dinamik menzilinin artma özelliklerini meydana getirir.

ECoG Testi

ELEKTROKOHLEOGRAFI (ECoG)

— Ses uyaranları, iç kulakta bazı elektriksi dalgalar meydana getirir.

— EKG’de olduğu gibi bu dalgaların oluşumu hastanın iradesi dışındadır.

— Bu yüzden objektif bir testtir.

— Bu elektrikli akim titrek tüylü hücrelerin hareketinden ve işitme sinirindeki iletimden kaynaklanır.

— Kohleadaki elektrik akimini kaydetmek için elektrotlar promontoryuma konur.

— Elektrodu promontoryuma koyma her zaman mümkün olamayacağından, DKY’ de

zara yakin yere konan elektrotlarla da basari sağlanabilir.

— Test, ses geçirmez bir odada yapılır.

ERA Testi

Evoked Respons Auditive (ERA)

—Dalgalar, uyarımdan sonraki ilk 10 milisaniye içinde kaydedilir.

—Cevap olarak I’den VII’ye kadar dalga tespit edilir.

—İlk 5’i klinik öneme sahiptir. Diğerlerinin durumu henüz bilinmemektedir.

—Her bir dalganın latansi normalde oldukça sabittir.

—Bu latanslardaki sapmalar akla patolojiyi getirir.

ABR Testi

ABR _ Auditory Brainstem Response (İşitsel Beyin Sapı Cevabı )

BERA _ Brainstem Evoked Response Audiometry (Beyin Sapı Tepkisel Cevabı İşitsel )

AEP _ Auditory Evoked Potentials (İşitsel Tepkisel Potansiyel )

BAEP _ Brainstem Auditory Evoked Potentials (Beyin Sapı İşitsel Tepkisel Potansiyel )

PSİKOAKUSTİK

Fiziksel uyaranla buna verilen psikolojik tepkiler arasındaki ilişkiyi inceler. Psikoakustik işitme sisteminin özellikleriyle, fonksiyonlarıyla ve bunun yanı sıra işitsel uyarıcıların kodlanması ve çözümlenmesiyle bağlantılı olarak algılanabilen unsurlarla ve bunların fiziksel özellikleriyle çalışan bilim dalıdır.

Çocuklarda İşitmenin Değerlendirilmesi

0–6 yaş arası bebek ve çocuklarda işitmenin değerlendirilmesi, bulundukları yaş dönemine göre farklı teknikler gerektiren bir alandır. Yaşları küçüldükçe sübjektif odyometrik testlerin uygulanması güçleşir. Uygulamalarda, çocuklar çabuk yorulurlar ve yoğunlaşmalarını çabuk kaybederler. Özellikle hasta veya korkmuşlarsa işlemler daha da güçleşir.

Çocuklar muayene edilmeden önce yapılması gereken iki iş bulunmaktadır:
Birincisi, çocuğun ailesinden öykü bütünlüklü olarak alınmalıdır.
İkincisi, çocuğa en az oranda rahatsızlık verecek şekilde işitme kaybının türünü ve derecesi saptamasına olanak tanıyacak teknikleri belirlemek.Hemen Ara Destek 0 506 947 58 72
WhatsApp Destek 0 553 918 84 86